tomeson | smak mamrota
projekt i przygotowanie plakatu do przedstawienia Smak Mamrota
smak mamrota, plakat, design, stancel
2768

Smak Mamrota

plakat
 
Typ:

plakat teatralny

Date:

2008, 2009

projekt i realizacja