Czas fantastyki

portfolioimg portfolioimg
For:

Prószyński Media

Typ:

All covers, layouts and dtp of magazines "Czas Fantastyki" (from beginning to 2013)

Projekt pisma, skład i wszystkie okładki Czasu Fantastyki od 1 numeru do końca 2013 r. (od 11 lat)

Irina Pozniak