tomeson | Cacko, Krystyna Sienkiewicz
Cacko, Krystyna Sienkiewicz - projekt okładki do książki
Cacko
2181

Cacko Krystyny Sienkiewicz

Krystyna Sienkiewicz
 
Typ:

Projekt i przygotowanie okładki

Dodatkowe:

Reklamy związane z książką. Portret olejny, wręczony Autorce w imieniu Wydawnictwa z okazji benefisu - jubileuszu 55-lecia pracy artystycznej Krystyny Sienkiewicz.

Date:

2013